Politik och lite annat

måndag, maj 31, 2010

Ett tillgängligt Sverige

Tio år efter startskottet för den nationella handlingsplanen för handikappolitiken skulle Sverige i år vara tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Vår regering kunde snabbt efter tillträdet 2006 konstatera att arbetet ditills gått för långsamt för att tillgänglighetsmålen skulle kunna nås i år. Därför tillskapades en strategi, Enkelt avhjälpt, tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, för att nå längre. 150 miljoner kronor öronmärktes i strategin för att bland annat anpassa järnvägsstationer. Denna satsning har varit så framgångsrik att målen verkar komma att överträffas. 12 miljoner anslogs för att fastighetsägare skulle informeras om sina skyldigheter att åtgärda enkelt avhjälpta hinder.

Resultatet efter 10 års arbete pekar på en positiv utveckling inom de flesta områden.
Statliga myndigheters tillgänglighetsarbete har förbättrats och blivit mer systematiskt. Allt fler kommuner arbetar med tillgänglighet och sätter det högt på agendan. Nästan 70 procent av kommunerna uppger att de kommer att ha åtgärdat samtliga enkelt avhjälpta hinder i innemiljön 2012 och 97 procent uppger att de kommer att ha åtgärdat samtliga hinder till 2015. Därtill har andelen studenter med funktionsnedsättning inom högre utbildning ökat kraftigt.
För tillståndsperioden 2010 – 2013 är målet att alla program på svenska i Sveriges television ska textas. Enligt förslag till ny radio- och TV lag ska programföretagen göra sina program tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik i den omfattning som föreskrivs av myndigheterna.

Parallellt med dessa positiva exempel är det inte svårt att se att bristerna är omfattande. Det fortsatta arbetet ska därför ta spjärn mot att mänskliga rättigheter ska omfatta bland annat skydd mot diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.
Minst lika viktigt är ett kraftfullt förebyggande arbete för att undanröja hinder för delaktighet och jämlikhet, så att bristande tillgänglighet inte behöver bli en rättssak.
Därför tar regeringen i år fram en strategi för åren 2011 till 2015 för att vi på ett mer systematiskt sätt än tidigare ska kunna göra Sverige tillgängligt för alla. Tillgänglighet ska inte betraktas som ett särintresse utan ska ses som ett allmänintresse. Alla vinner på att samhället görs tillgängligt.

Maria Larsson (KD)
Äldre- och folkhälsominister

Else-Marie Lindgren (KD)
Riksdagsledamot Västra Götaland södra

Publicerad i Borås Tidning

onsdag, maj 19, 2010

valrörelse – härligt!

Måndag 10 maj gick vårruset av stapeln i Göteborg. Ett tjejlopp på 5 km där kristdemokraterna gjorde bra ifrån sig. Vårruset i Göteborg lockade cirka tjugotusen tjejer till Slottsskogen i måndagskväll. Stor fest i vackert väder och alla vitsippor som blommade i fin terräng. Vad kunde vara bättre än att vi fem kristdemokrater från Borås var med. Valrörelse betyder att man är igång och vad kan vara bättre än att börja rörelsen med att springa eller lunka fem km. Vi utrustade oss med ”Rör inte Rut”-tröjor och vackra hattar, allt för att locka uppmärksamheten till Kristdemokraterna.

Efter målgång fångade oss speakern och i högtalaren nåddes alla som satt med sin picnic-korg. -Man skall rösta på Kristdemokraterna om man vill behålla RUT. Det bästa resultatet!

Tack Valeria Kant som tog initiativet!

Vårmarknad i Borås fred-lördag där alliansen hade gemensamt tält, men vi kristdemokrater delade ut flyers om kvotering av föräldraföräkring. Jag lovar att det var många som tycker som vi.

Int. familjedagen firades lördagen den 15 maj på stadens nyrenoverade lekplats i Annelundsparken mitt i staden, men i regn och kallt väder. Som boråsare är man van och det kom en del föräldrar med sina barn och även nyblivna medlemmar med sina barn. Vi hade en fin stund och delade ut presenter till alla. Det kändes så bra, så vi tänker göra om det på en annan lekplats framåt sommaren och förhoppningsvis med fint sommarväder. En annons var insatt i Bt som uppmärksammade evenemanget och i lördagens tidning Bt var en debattartikel inne om just int. familjedagen. Måndagen ägnades åt ett besök på Borås enda familjecentral, hoppas det snart blir fel. Valeria Kant,regionpolitiker och jag fick ett fint samtal med personalen. Det som gör mig orolig är att skillsmässofrekvensen ökar i barnfamiljer med barn upp till två år.Kan bero på att det är då föräldrar skall börja jobba samtidigt som man har svårt att få vardagen att gå ihop, med sömlöshet och sjuka barn i början av inskolningen på förskola. Vad kan vara bättre än ett vårdnadsbidrag med rejäl ersättning, för barnens skull.

Nu är valrörelsen igång - det gillar jag!

tisdag, maj 18, 2010

Håll politiken borta från köksbordet

Idag är det den internationella familjedagen. Precis som vi uppmärksammar Mors Dag eller Fars dag, så är det viktigt att också uppmärksamma familjen. Fungerande familjer är oumbärliga för vårt samhälle.

I familjen får vi förhoppningsvis känna oss älskade och utvecklas. Att det finns familjer som inte fungerar gör inte att familjer i sig är något dåligt utan visar snarare på vikten av att vi stödjer familjer. Tyvärr finns det många politiker som mest verkar intresserade av att styra, över att familjer ska vara så lika som möjligt och att de ska välja samma saker. För mig som kristdemokrat är utgångspunkten en helt annan. De beslut som kan fattas vid köksbordet istället för av mig som politiker bör självklart få fattas just där.

Vi vet att många kämpar för att få vardagen att gå ihop. Vi ska därför ha en flexibel familjepolitik där stat och kommuner erbjuder många olika lösningar men där familjen kan fatta egna beslut. Regeringen har gjort en hel del under den gångna mandatperioden. Det har blivit möjligt att välja mellan olika former av barnomsorg genom en barnomsorgspeng. Denna möjlighet är något som vänsteroppositionen vill ta bort om de får chansen. De föräldrar som vill dela mer lika på föräldraledigheten har uppmuntrats till det genom jämställdhetsbonusen och det har också blivit möjligt för kommuner att införa ett vårdnadsbidrag.

Allt detta är bra men det går att göra mer. Vi kristdemokrater vill se ännu fler möjligheter och verktyg. Föräldraförsäkringen bör bli mycket mer flexibel och vi anser att det ska vara upp till föräldrarna att avgöra vem som använder föräldrapenningen och hur länge. 8 av 10 svenskar håller med oss om att föräldraförsäkringen inte ska tvångsdelas. När det gäller vårdnadsbidraget står det inte i motsats till att det ska finnas en bra offentligt finansierad barnomsorg. Det är en möjlighet för dem som vill förlänga föräldraförsäkringen eller arbeta deltid under en period. Även detta vill vänsteroppositionen avskaffa. Vi kristdemokrater vill tvärtom att vårdnadsbidraget ska erbjudas i fler kommuner och att det ska vara högre idag. 123 kommuner har infört det hittills. En förskoleplats subventioneras med i genomsnitt 12 495 kronor per månad. Vi tycker därför att vårdnadsbidraget borde vara åtminstone hälften av detta, 6000 kronor. Det ska också vara möjligt för kommuner att erbjuda mer. Vi kristdemokrater har lärt oss att lyssna. 8 av 10 svenskar vill behålla eller utveckla vårdnadsbidraget. Vänsteroppositionen gör allt för att avskaffa det. För mig är det en gåta varför de tycker att detta är ett sådant hot? Är det för att politiker vill bestämma sådant som familjerna vet bäst själva?

Vi kristdemokrater tar strid för familjer. Det gäller inte bara under småbarnsåren utan hela livet. Vi vill att det ska finnas en rätt för par som vill fortsätta att bo ihop att få göra det även när båda eller den ena är i behov av vård och omsorg på olika sätt. Självklart under förutsättning att de själva vill ha det på det sättet. I ett mänskligare Sverige är det en självklarhet!
Så här på den internationella familjedagen vill vi fira och uppmärksamma familjers viktiga roll. Vi kristdemokrater finns på plats i Annelundsparkens lekplats idag den 15 maj. Kom och fira med oss!

publicerad i Borås Tidning 15/5 -10

torsdag, maj 06, 2010

En politik med hjärta och förnuft i varje hörn

Så har vi då hört de rödgrönas alternativ om de vinner valet till hösten. Svenska folket kommer mer än någonsin att ha två regeringsalternativ att ta ställning till. Jag tror, vid närmare eftertanke, att man jämför allianspolitik och de rödgrönas överbudspolitik med sina egna önskedrömmar. Jag vill bara slå fast, att den kampen vinner ingen regering i hela världen!

Människor är olika och för olika människor är olika saker viktigt. Så är det självklart också när man blir äldre. Ändå har politiken för äldre alltför ofta utgått från äldre som ett kollektiv. Jag är därför stolt över de steg som tagits av den nuvarande regeringen med äldreminister tillika kristdemokraten Maria Larsson vid rodret. Det har verkligen inneburit ett tankeskifte. Trots allt som genomförts finns det självklart mycket mer att göra. Detta är något vi kristdemokrater verkligen vill fortsätta med om vi får förtroendet.

Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och omsorg. Det ska finnas stor möjlighet till inflytande. Det handlar om att få välja mitt boende. Det ska finnas möjlighet att välja att bo kvar hemma länge. Det ska också finnas möjlighet att bo i ett trygghetsboende som är en slags mellanform där det finns tillgång till viss service. På äldreboendet ska det tas hänsyn till vad jag tycker är viktigt och det ska självklart vara så att jag får fortsätta att utöva mina intressen. Självklart ska också äldre människor få fortsätta att bo ihop med sin partner oavsett om den har helt olika omsorgsbehov. Jag är glad att regeringen nu har slagit fast att om vi får fortsatt förtroende så kommer vi att införa en lagstiftning som slår fast denna rätt.

Vi har genomfört många satsningar för äldre under mandatperioden. Förutom stora skattesänkningar som stärker äldres ekonomi har vi också satsat på byggande av platser i särskilt boende samt på flera olika kvalitetssatsningar. Det handlar om exempelvis pengar till att utveckla det sociala innehållet eller dietistkompetens. Dessa satsningar har varit oerhört viktiga och måste fortsätta på olika sätt. Det är nu upp till kommunerna att förvalta förtroendet på bästa tänkbara sätt. Det viktigaste är att äldre bemöts med respekt. Respekt för sina behov och för den egna viljan.

Det måste finnas en politik med hjärta och förnuft i varje hörn!
Else-Marie Lindgren riksdagsledamot (KD)

måndag, maj 03, 2010

Oförsvarbar nedskärning av förbanden

Oppositionens största besparingspost, som totalt är på 2 miljarder, är på förbandsverksamheten som ska skäras ner med hela 750 miljoner. I huvudsak säger de nej till regeringens förslag till ny personalförsörjning. Samtidigt gör de inte själva några satsningar, utan skär tvärtom ner än mer genom att vilja minska anslaget till förbandsverksamheten. Det säger Else-Marie Lindgren, riksdagsledamot (kd) i försvarsutskottet, med anledning av att oppositionen idag presenterat sitt budgetförslag.

- Jag ser ingen samband mellan de besparingar de väljer att göra i denna budget med vad de sagt tidigare. Förra våren la alla tre partierna varsin skuggbudget och där var det tydligt vad de ville, tillsammans blir de väldigt otydliga.

- De kan inte å ena sidan föreslå stora besparingar på Försvarsmaktens förbandsverksamhet och beredskap och å andra sidan föreslå ett kostnadsdrivande personalsystem med både värnpliktiga, anställda och kontraktsanställda soldater. Hur ser de fortsatta neddragningarna ut som oppositionen säger sig vilja göra? säger Else-Marie Lindgren.