Politik och lite annat

torsdag, november 30, 2006

Dags att sätta ner foten om polishögskola i Borås!

Att Borås är en lämplig ort för en ny polishögskola är många överrens om. Nu är det också dags för den nya regeringen att sätta ner foten och uttala sig positivt för en ny polishögskola i Västsverige.

Idag har jag lämnat in en skriftlig fråga till justitieministern där jag efterfrågar besked angående en polishögskola i Borås.

Läs frågan här.

fredag, november 24, 2006

Blandad kompott

Jag är numera ersättare i Utrikesutskottet för Alf Svensson. Med anledning av detta är jag inviterad på en information/diskussionkväll till utrikesminister Carl Bildt ikväll. Förutom detta uppdrag är jag även ersättare i EU-nämnden. Så uppdragen är många.

På lördag är jag inbjuden till Göteborgs Garnison på traditionsmiddag. Det kommer givetvis att handla om gamla tider men också om den stora förändring som Försvaret och alla frivilligorganisationer genomgår. Den 90-årige generalen Claes Skoglund som tjänstgjort vid Kungl. Älvsborgs regemente och jag är inbjudna som hedersgäster. Det kommer att bli en intressant kväll i dåtidens och framtidens tecken.

Nästa vecka justerar vi budgeten i försvarsutskottet som sedan kommer att debatteras i kammaren den 11 december.

Jag har den senaste tiden ägnat mig åt att ställa en del frågor till statsråden med utgångspunkt från de motioner jag skrivit. Jag kommer att redovisa detta framöver på bloggen.

onsdag, november 22, 2006

Kungamiddag

En gång varje mandatperiod bjuder kungafamiljen alla riksdagsledamöter till slottet på middag. Denna middag ägde rum igår. Här kommer lite bilder!


Här flankeras jag av Mikael Oscarsson och Alf Svensson.


Jag hälsar på kungen!

Foto: Ola Nilsson


måndag, november 20, 2006

En ny försvarsberedning

Den nya alliansregeringen kommer inom kort att tillsätta en ny försvarsberedning. Den nya försvarsberedningen skall fortsätta arbetet med att ta fram den omvärldsanalys som den förra socialdemokratiska regeringen beställde. Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle analysen varit färdig i januari, men vårt arbete har blivit försenat och beräknas i stället vara färdigt till sommaren.

torsdag, november 16, 2006

Mina motioner

Är du intresserad av att läsa de motioner jag har skrivit i år? I så fall kan du läsa dem här. De handlar om allt från vikten av en polishögskola till Borås, om brottsoffers situation, om sjukhuskyrkan, Eco-driving och spelmissbruk. Trevlig läsning!

måndag, november 06, 2006

Besöksverksamheten i Borås måste fortsätta!

Idag möter jag besöksverksamheten i Borås för att informera mig om verksamheten.

Inom aktivitetsgarantins ram drivs det olika projekt, bl.a. Borås besöksverksamhet som arbetar ihop med Svenska Kyrkan. Enligt felaktiga rykten kommer besöksverksamheten att behöva läggas ner då aktivitetsgarantin sägs upphöra den 1 januari 2007. Så är det inte. Allians för Sverige kommer att införa en jobb- och utvecklingsgaranti som ska ersätta aktivitetsgarantin, men fram tills dess att jobbgarantin är på plats kommer aktivitetsgarantin att fortsätta.

Projektet i Borås måste få möjlighet att finnas kvar även i den nya formen för stödet. Det är av stor vikt för t.ex. de personer som är över 60 år och som inte är så attraktiva på arbetsmarknaden. Projektet ger en win-to-win situation eftersom de som besöker ensamma människor får en god utbildning och känner att självförtroendet växer samtidigt som de som får besök känner sig uppmuntrade.