Politik och lite annat

onsdag, juni 27, 2007

Kristdemokraterna bör inte avfärda nato-medlemskap

Pressmeddelande
Borås 27 juni 2007


-28-30/6 håller kristdemokraterna sitt riksting i Sundsvall. Där kommer ombud från hela landet träffas för att diskutera och besluta om en rad förslag. Jag kommer särskilt att rikta in mig på debatten kring ett svenskt nato-medlemskap där jag tycker att kristdemokraterna inte bör säga entydigt nej till ett medlemskap. Vi har ett moraliskt ansvar att stå upp för våra medmänniskor i andra länder. Ett svenskt medlemskap skulle öka möjligheten till inflytande och skydd i samband med gemensamma insatser och innebära att vi får ett mer effektivt försvar, inte minst ekonomiskt.
Det säger Else-Marie Lindgren, kristdemokratisk riksdagsledamot för Västra Götaland södra.

-Under rikstinget kommer 217 motioner att behandlas. Partistyrelsen har bland annat ställt sig bakom förslag om att förbättra situationen för de sämst ställda pensionärerna, och öka insatserna mot hedersrelaterat våld. Den grova ekonomiska brottsligheten ska bekämpas och produkter ska energimärkas. Andra viktiga diskussioner är satsningar på kvinnligt entreprenörskap och att göra en översyn av partiets medicinsk-etiska program.

- Efter ett år med valrörelse och bildandet av en ny regering där kristdemokraterna ingår känns det nu fantastiskt roligt att få samlas hela partiet. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna samla oss kring vilka frågor vi främst bör driva framöver och jag ser fram emot att själv delta i de diskussionerna, avslutar Else-Lindgren.

Läs alla rikstingshandlingar här:
http://www.kristdemokraterna.se/PaGang/Riksting/handlingar.aspxFör mer information:
Else-Marie Lindgren
Riksdagsledamot för Västra Götaland södra
mobil. 070-223 43 50

Julia Forssmed
Politisk Sekreterare
telefon. 08-786 58 95

onsdag, juni 20, 2007

Om blyammunition

Jag har fått ta emot både e-mail och telefonsamtal med uppmuntrande ord på grund av mitt agerande kring blyammunition. Jag tycker inte att vi ska ha något förbud då det råder stor enighet kring att bly i fast form på fastmark inte innebär problem för miljön. Dessutom är blyammunition populär bland jägare och innebär att djuren dödas omedelbart med minsta möjliga lidande.

Jag har tidigare ställt en fråga till miljöminister Andreas Carlgren vad han avser göra för att förhindra förbud mot blyammunition. Ministern hänvisar till att en rapport om frågan om konsekvenser av bly i ammunition som är gjord av naturvårdsverket och kemikalieinspektion är ute på remiss. Han avser att ta ställning till frågan när en samlad bedömning är möjlig. Jag kommer att bevaka att så sker.

måndag, juni 18, 2007

Vi vill ge familjer mer valfrihet

I lördags skrev jag en artikel i Borås tidning tillsammans med kristdemokraternas kommunalråd Karl-Gustav Drotz om familjepolitik. Här följer artikeln.

Vi Kristdemokrater tror på de små naturliga gemenskapernas betydelse. Människor behöver en nära gemenskap för att utvecklas och må bra. Det finns olika sådana gemenskaper som exempelvis fotbollslaget eller kompisgänget. Familjen har dock den oöverträffat viktigaste rollen för att ge människor de bästa förutsättningarna. Samhället kan inte fungera utan fungerande familjer. Vi är alla ofullkomliga och därför existerar det inga perfekta familjer men vi måste alla hjälpas åt att på olika sätt stödja familjerna att kunna fungera så bra som möjligt. För Kristdemokraterna har familjepolitiken alltid varit en central fråga. Vi vill att familjer ges möjlighet till mer tid tillsammans och större valfrihet. När Kristdemokraterna nu är en del av regeringen kan vi äntligen genomföra en bättre familjepolitik. Vi kräver att det av Alliansen utlovade vårdnadsbidraget ska införas 1 januari 2008.

Det är viktigt att det finns flera alternativ för familjer att välja på eftersom familjer är så olika. Vi vill ha en kombination av möjligheter såsom kommunala och fristående förskolor, familjedaghem, flerfamiljssystem och vårdnadsbidrag. Lena Palmén och Ann-Christin Ahlberg menar i BT 8/6 att vårdnadsbidraget skulle utarma förskolan. Utgångspunkten när vi formar vår politik måste ju självklart utgå från barnens och inte förskolans behov. Vårdnadsbidraget ska kunna användas av föräldrar som antingen vill vara hemma på heltid eller att korta sin arbetstid. Används vårdnadsbidraget på heltid utgår 3000 kronor skattefritt och vårdnadsbidraget kan fås mellan att barnet är 1 och 3 år. Redan idag är det många föräldrar som arbetar deltid för att få mer tid med sina barn och gör så gott de kan för att få ekonomin att gå ihop. Vårdnadsbidraget skulle underlätta deras situation betydligt och göra det möjligt för fler att gå ner i arbetstid. Vi vet genom flerundersökningar att föräldrar längtar efter mer tid med sina barn. Kristdemokraterna vill ge dem den möjligheten.

Socialdemokraterna Lena Palmén och Ann-Christin Ahlberg menar att vårdnadsbidraget bara passar en sorts familjer. Vi håller inte med. Vi har dock aldrig hävdat att denna lösning passar alla familjer precis som att inte heltidsjobb och förskola passar alla. Det är ju just utifrån insikten att familjer har olika behov som vi utformar vår politik. Det är modern politik!

Vi vänder oss emot socialdemokraternas retorik där vårdnadsbidraget utmålas som en kvinnofälla. På vilket sätt det skulle vara en fälla att under ett begränsat antal år stanna hemma med barnen framgår inte. Däremot önskar vi verkligen att pappor kommer ta chansen att tillbringa mer tid med sina barn och vi ser med glädje på att pappors uttag av föräldraförsäkringen ökar. Att vi vuxna inte förmått skapa ett jämställt samhälle är dock inget som våra barn, som behöver tid med sina föräldrar, ska få lida för.

Runt om i landet har föräldrauppror under lång tid krävt ökad rättvisa för familjer och i flera kommuner har det genomförts folkomröstningar som alla fått positiva resultat. Detta är inget som förvånar oss kristdemokrater. Att föräldrar kräver att få bestämma hur deras barn ska tas om hand och få rimliga ekonomiska förutsättningar för det är helt naturligt.

Bollebygd, Borås och Svenljunga har, enligt en undersökning som SVT:s Aktuellt gjort, sagt att de vill införa vårdnadsbidrag när det blir möjligt. Det är mycket glädjande och vi hoppas naturligtvis att flera av våra kommuner följer deras exempel.

Det är verkligen hög tid att ta Sveriges föräldrars önskemål på allvar. Det har Alliansen gjort genom att komma överens om att införa ett vårdnadsbidrag. I framtiden behöver vi mer flexibilitet, valfrihet och olika lösningar - inte färre. Nu ökar Kristdemokraterna trycket på regeringen så att vårdnadsbidraget införs så snabbt som möjligt, från 1 januari 2008.

Else-Marie Lindgren (kd)riksdagsledamot Sjuhärad
Karl-Gustav Drotz (kd)kommunalråd, Borås

torsdag, juni 14, 2007

Om FRA på SVD:s Brännpunkt

Jag skriver tillsammans med försvarsministern och några allians-kollegor om FRA. Läs artikeln här.

tisdag, juni 12, 2007

F 21 i Luleå


Förra veckan hade jag nöjet att besöka F 21 i Luleå.


måndag, juni 11, 2007

Vi satsar på de äldre

I lördags hade jag följande artikel publicerad i Ulricehamns-tidning

Per Skansvik menar att regeringens politik går ut på att straffa arbetslösa och att vi inte verkar utifrån en känsla av medkänsla. Jag kan försäkra Per Skansvik om att det är precis tvärtom. Vår politik syftar ju till att bryta utanförskapet som är det som orsakar de allvarligaste klyftorna i vårt samhälle. Det är ju för att vi vill att fler ska få känna glädjen och friheten i att försörja sig själva och vara del av en arbetsgemenskap som vi genomför de förändringar vi gör.

När fler får ett arbete skapas det mer pengar som vi kan använda till satsningar på välfärd, inte minst för de människor som halkat efter i vårt samhälle idag. Det handlar bland annat om att korta vårdköer, skapa en skola som ser den enskilde elevens behov och om en familjepolitik som ger familjer förutsättningar att forma sitt liv utifrån vad som passar just deras situation.
En grupp som vi kristdemokrater särskilt värnar är våra äldre som alltför länge missgynnats kraftigt. Jag är därför mycket stolt att vi idag en äldreminister, kristdemokraten Maria Larsson, som genomför en rad satsningar. Det sker alltså inte som Skansvik menar bara en massa nedskärningar utan tvärtom pågår ett intensivt arbete för att förbättra vanliga människors liv.

Regeringen riktar stimulansbidrag till kommunerna att användas till bättre tillgång till läkare, läkemedelsgenomgångar och förebyggande hembesök hos äldre. Satsningen omfattar även demensvård, rehabilitering, förbättrad mat och att motverka ensamheten. Nu är det upp till kommunerna att själva avgöra inom vilket område som tillskotten bäst behövs.

Regeringen har också beslutat om ett investeringsstöd för byggande av fler platser i särskilt boende. Det behövs verkligen eftersom 18 000 platser försvunnit de senaste fem åren. Det tas fram nationella kvalitetsindikatorer för att börja mäta och jämföra kvaliteten i äldreomsorgen, och då naturligtvis från de äldres utgångspunkt. Teknik och hjälpmedel som underlättar vardagen har fått stöd för att utveckla nya produkter men också göra dem lätt tillgängliga. Nu senast har nya utredningar om en värdighetsgaranti och valfrihet i äldreomsorgen tillsatts. Satsningar på äldreforskning görs. Bland annat ska det skapas ett nationellt kompetenscentrum för frågor om anhörigvård och jag har föreslagit att detta ska hamna i Borås. I Borås och trakterna däromkring finns det mycket samlad kompetens kring äldrefrågor genom bland annat högskolan men också genom exempelvis projektet ”ÄldreVäst Sjuhärad” där bland annat Ulricehamns kommun ingår vilket ger ett kompetenscentrum mycket goda förutsättningar att verka.

Men en sammanhållen äldrepolitik kan inte bara handla om vård och omsorg. Ett problem är att många äldre upplever att deras livserfarenhet och kunskap inte tas till vara. Att åldras är inte detsamma som att vara för gammal! Äldre människor diskrimineras inte sällan. Den växande andelen äldre i vår befolkning får inte betraktas som ett samhällsproblem, utan som ett gemensamt ansvar, men också i än högre grad som en resurs att tillvarata. Här finns mer att göra.

Äldreminister Maria Larsson har med andra ord rivstartat med ett målmedvetet och omfattande arbete. I år satsas totalt två miljarder kronor ytterligare till vård och omsorg om våra äldre. Dessa stimulansbidrag till äldreomsorgen är ett långsiktigt åtagande från regeringens sida. Resurstillskotten kommer att bestå hela mandatperioden.

Regeringen behöver också fortsätta att arbeta än tydligare för en inriktning under de kommande som förbättrar den ekonomiska situationen för äldre. Garantipensionen behöver höjas. Det kommer vi kristdemokrater att arbeta för.

måndag, juni 04, 2007

Alliansartikel i Borås Tidning

I lördags hade jag en artikel tillsammans med mina allianskollegor i Borås Tidning.

De tre s-riksdagsledamöterna glädjer sig åt den sjunkande arbetslösheten, men anser att det helt är den tidigare regeringens förtjänst. Samma dag skriver Lena Palmén, s-kommunalråd i Borås i en annan artikel att den höga långtidsarbetslösheten bland ungdomar helt och hållet är den nya regeringens fel! Allt positivt som händer på arbetsmarknaden vill s ta åt sig äran för, medan alliansregeringen får skulden för allt negativt. Artiklarna talar för sig själva, och visar mest hur vilsen oppositionen är just nu. Läs hela artikeln här.