Politik och lite annat

måndag, februari 23, 2009

Drogtester i lumpen

Tidningen "Riksdag & Departement" skriver om att lag om drogester i lumpen inte används.


"Det är ytterst beklagligt. Milt sagt, säger försvarspolitikern Else-Marie Lindgren (KD)."

onsdag, februari 11, 2009

Presidenten, Statsministern och att be om välsignelse

Se sammanställning från de senaste dagarnas mediemedverkan.

torsdag, februari 05, 2009

En civilrättslig Giftermålsbalk kan samla de flesta

publicerad i Borås Tidning 5/2 -09

Onsdagen 21/1 lade vi kristdemokrater en motion med förslag om att äktenskapsbalken ersätts med en civilrättslig samlevnadsbalk.

Därmed skiljer man på den strikt rättsliga ordning som staten ska reglera, och äktenskapsbegreppet och kyrkornas ceremoni som har starka filosofiska, traditionella och religiösa dimensioner. Rent praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig går till en myndighet och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet som de själva önskar. Det kan vara allt från ett stort kyrkbröllop till att man nöjer sig med själva registreringen.

Regleringen sker, enligt förslaget, genom införande av en civilrättslig samlevnadsbalk kallad Giftermålsbalk. Begreppet äktenskap tas helt bort från lagstiftningen. Både par av olika och av samma kön får enligt denna reglering gifta sig genom en registrering. Staten kommer i sin myndighetsutövning inte att göra skillnad på sam- och olikkönade par. Enbart en offentlig myndighet kommer att stå för registreringen, vilket innebär att vigselrätten för exempelvis religiösa samfund upphör.

Äktenskapet och dess ingående tillhör för många religionsutövningen och för många troende är den religiösa aspekten oerhört viktig. Staten kan och bör inte ha något inflytande över hur människor väljer att manifestera sin kärlek och få den välsignad. Därmed respekteras religionsfriheten.

Vi anser att dagens ordning med äktenskapet och partnerskapet, som innebär ett lika juridiskt skydd i fungerar väl och inte är diskriminerande. Dock är det många som tvärtemot detta anser att det är just diskriminerande att ha två olika beteckningar. Samtidigt måste det också finnas respekt för alla som anser att äktenskapet per definition är mellan en man och en kvinna och för vilka olika filosofiska och religiösa aspekter väger in. Med tanke på de olika ingångar det finns kring detta har vi föreslagit en lösning som kan samla de allra flesta.

Kristdemokraterna är inte ensamma om att tycka så. Flera morgon- och kvällstidningars ledarsidor, RFSU, samfundsledare och andra har instämt i att detta är ett intressant alternativ som skulle lösa de principiella problemen. Liknande lösningar finns också redan i flera länder världen över.

Med en civilrättslig Giftermålsbalk skulle lagstiftningen bli likadan för alla vuxna par som önskar gifta sig samtidigt som vi respekterar religionsfriheten. Vi hoppas att även riksdagsledamöter från andra partier kommer rösta för vår linje senare i vår när votering i riksdagen sker.