Politik och lite annat

torsdag, januari 31, 2008

Polisutbildning på distans i Borås

Har på olika sätt verkat för en polisutbildning i Borås. Nu verkar det bli en distansutbildning.

Såhär kommenterar jag det i Borås Tidning.


– Högskolan i Borås har alla förutsättningar för ett ha en polisutbildning. Även om det är positivt att man får en distansutbildning, vilket kan ses som ett första steg på vägen.

torsdag, januari 24, 2008

Tillgänglighet på lika villkor är oerhört viktigt

Har fått brev med frågor hur jag ser på diskrimineringen när det gäller bristande tillgänglighet. Här kan du läsa vad jag tycker!


Jag anser att Sverige har mycket kvar att göra när det gäller tillgänglighet för alla människor i det offentliga rummet. Handikappfrågorna berör ett mycket stort antal politikområden och handlar om så mycket mer än bara byggnadstekniska frågor. För att skapa ett samhälle tillgängligt för alla krävs insatser inom så skilda politikområden som arbetsmarknad, transporter, näringsfrågor, socialförsäkring, hälso- och sjukvård och även miljöområdet med plan- och bygglagen. Vi har kommit en bit på vägen, men det finns som sagt fortfarande mycket kvar att göra. I detta arbete har naturligtvis kommunerna också en nyckelroll att spela.

Vi Kristdemokrater har alltid värnat om ett samhälle tillgängligt för alla. Det är inte sjukdomar, ålder och handikapp som sätter gränser, det är vi människor som sätter upp dessa hinder och begränsningar. Jag tar till mig ditt brev och lovar att fortsätta arbeta för ett Sverige tillgängligt för alla.

Genom att Folkhälsominister Maria Larsson (kd) undertecknade FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder i mars 2007 har alla personer med funktionshinder i Sverige en individuell klagorätt till en övervakningskommission. För att anpassa vår lagstiftning jämför man befintlig svensk lagstiftning med konventionen för att se vilka förändringar som behövs. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har huvudansvar för detta arbete. Den fråga som du berör i ditt brev, om bristande tillgänglighet ska betraktas som diskriminering, har särskilt belysts av diskrimineringskommittén. Målet är att den nya lagen ska träda ikraft under 2008 och den nya ombudsmannamyndigheten inrättas då samtidigt.

Just nu bereds frågan av Regeringskansliet, och i detta arbete är vår hållning som parti att stå upp för att tillgänglighetsfrågorna skall finnas med. Detta är en fråga vi har drivit länge, och som vi kommer att fortsätta driva tills dess att alla människor kan delta på lika villkor i vårt samhälle.

Else-Marie Lindgren

måndag, januari 21, 2008

Äktenskapet - urgammal princip

Publicerad i Borås Tidning 21/1 -08


Nu har remissvaren på utredningen om ny lagstiftning om könsneutrala äktenskap inkommit

Endast ett riksdagsparti, vi kristdemokrater, står bakom den nuvarande lagstiftningen och frågan diskuteras nu i många läger.

De som vill förändra använder ofta argumentet att det är diskriminerande att inte låta homosexuella få gifta sig och kalla sig för äkta makar. Jag håller med att kärlek är den viktigaste ingrediensen för att leva ihop. Men bristen på analys, sammanhang och helhetstänkande eller för den delen att se äktenskapet som också en social institution diskuteras aldrig.

Varför håller då kristdemokraterna fast vid den urgamla principen att äktenskapet är en förening mellan man och kvinna? Det är viktigt att lite mer djupgående förklara vår syn i denna viktiga fråga.

Äktenskapet är en tradition som omfattar många och är en institution som gällt i tusentals år och delas av i stort sett alla religioner och kulturer. Det är viktigt att veta att för den som lever i ett homosexuellt förhållande och vill ha ett varaktigt juridiskt skydd finns partnerskapslagen som ger samma skydd som äktenskapet. Något juridiskt skäl till att ändra äktenskapsbalken finns således inte.

Vi kristdemokrater anser att familjen är en grundläggande byggsten i ett gott samhälle. Det är också med detta synsätt som föräldra- och äktenskapsbalken byggts upp i vår civilrätt. Det är också denna syn som ligger bakom FN:s barnkonvention och FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Där talas det om att familjen utgör "den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten" (artikel 16).
Detta är bakgrunden till att äktenskapsbalken sätter upp fyra krav för att äktenskap ska kunna ingås. De som ingår äktenskap ska vara över 18 år, inte vara nära släkt till varandra, vara två till antalet och vara av olika kön.

Vi inser givetvis att barn kommer till och växer upp i många olika omständigheter. Barn mår bra och far illa i alla möjliga strukturer, men som lagstiftare måste vi ha principer i botten för vilka sammanhang och strukturer vi anser vara de bästa för barnens uppväxtvillkor.
Nu vill den statlige utredaren Hans Regnér (SOU 2007:17) att vi utan ingående analys ska ändra på ett av dessa fyra kriterier. Kravet på olika kön ska slopas. Men de andra begränsningarna ska vara kvar. Varför? Inga svar ges. Varför ska nära släktskap uteslutas för ett homosexuellt par? Det finns ju inga risker för inavel. Varför begränsa till två individer? Varför diskriminera kärleken som tre personer kan hysa till varandra, om man får vända på ett populärt argument mot oss kristdemokrater. Får man tro ungdomsförbunden är det bara en tidsfråga innan polygama förhållanden också ska inrymmas i äktenskapsbegreppet.

Den filosofi som äktenskapet vilar på kommer också till uttryck i den så kallade faderskapspresumtionen. Den utgår från att mannen i ett äktenskap är far till det barn som föds. Hur ska man förhålla sig till den frågan om ett barn föds inom ett äktenskap bestående av två kvinnor? Det är en av frågorna som Regnér lämnat därhän och som den nuvarande äktenskapsdebatten helt förbigår. Kommer barnet att ha två eller tre "riktiga föräldrar"? Vad händer om föräldrarna separerar?

Det finns en rad frågor som förespråkarna för könsneutralt äktenskap inte diskuterar. Men dessa måste diskuteras och vridas och vändas på innan beslut fattas. Vi är självklart för att två personer som vill leva tillsammans ska ha rättsligt skydd. Men vi vill varna för att utan djupare analys rycka i äktenskapsbalken av symbolskäl.

Äktenskapsdebatten behöver föras i ett öppet och ödmjukt tonläge, med respekt för allas åsikter. Ett beslut i linje med utredningens förslag skulle innebära stora förändringar för oss alla och för lång framtid.

måndag, januari 14, 2008

Lite smått och gott

Vill börja med att önska er alla en riktigt god fortsättning på det nya året nu när julgranen är utslängd. Har lovat i nyårslöfte med att bli bättre på att blogga. Det betyder ju inte att jag själv skall stå för all kommunikation, utan att även titta vad ni andra skriver.
Jag har nu i alla fall anmält mig till förundersökning för att lasra mina ögon. Detta utifrån att jag ser så dåligt så jag hittar inte mina glasögon när jag lagt dem ifrån mig
Det blir spännande att se hur detta skall gå till.
Det händer mycket inom försvarspolitiken och några av mina artiklar om detta finns givetvis på plats på bloggen.

Läs bland annat här., här, här och här.

Det kommer mer!!

Recept för er som har kvar lite av julskinkan och andra rester.
Skinklåda med rotsaker 4 pers.
palsternacka en hel
sellerirot en bit
två morötter
4 potatis
en rödlök
spenat
Kokt skinka
grädde
riven ost

Koka rotsakerna knappt mjuka i lätt saltat vaten.Häll av vatten och lägg i botten på en smord form. lägg färsk eller tinad spenat ovanpå med lite muskotnöt.Tärna skinkan i mindre bitar och lägg ovanpå med skivad rödlök. Häll över grädde så det knappt täcks.Strö över starkriven ost av något slag så det täcker bra.
In i ugenen 20 min. i 225 gr
Vanlig grönsallad och en klick gelé är gott till.