Politik och lite annat

torsdag, augusti 30, 2007

Äntligen avskaffas fastighetsskatten

(publicerad i Ulricehamns tidning 28/8 -07)

Den orättfärdiga fastighetsskatten är på väg att försvinna. Det förs nu en viktig debatt om hur finansieringen ska gå till. Synpunkter har inkommit från Villaägarna, Skatteverket och många andra på de förslag som finns. Alla dessa synpunkter ska nu beaktas men vi kommare att se att det vi kristdemokrater och de andra allianspartierna gick till val på nu håller på att infrias.

Det kan vara bra att påminna sig om varför fastighetsskatten tilldrar sig så mycket ilska. Skatten är både orättvis och oförutsägbar, den breda uppslutningen kring skattens avskaffande beror på att människor upplever det orimligt att betala skatt på en inkomst de inte har.

Jag tycker att skatter är viktiga. De behövs för de gemensamma angelägenheterna. Dock finns det ett stort egenvärde i sig att avskaffa orättvisa och orimliga skatter. Vi vill föra en ansvarsfull ekonomisk politik och det kräver att en skattereform av den här storleken finansieras.

Valet står därför mellan att behålla det gamla systemet med en skatt som steg när grannen sålde sitt hus, och ett system där du betalar mindre - och vet hur mycket - så länge du bor i ditt hus, och lite mer när du säljer. Det är mer rimligt.

måndag, augusti 27, 2007

Om konverteringsstöd

I början av Augusti ställde jag en skriftlig fråga om vilka åtgärder ministern planerade att vidta för att kompensera husägare som installerat bergvärme men som genom informationsmissen gått miste om konverteringsstödet på 14 000 kronor?

Nu har jag fått svar från Maud Olofsson. Läs min fråga här och läsa svaret här.

Om framtidens försvar

I helgen har jag förekommit en del i media med anledning av diskussioner om försvarsbudgeten och hur framtidens försvar ska organiseras.

Två artiklar kan läsas här och här.

torsdag, augusti 23, 2007

Lev upp till barnomsorgsgarantin genom vårdnadsbidrag

(publicerad i Borås Tidning 21/8 -07)

Några moderata företrädare däribland Jan Ericsson från Mark skriver på debattsidan i Svenska Dagbladet och i en stort upplagd artikel i BT om att de vill se en familjepolitik som är inriktad på barns rätt till sina föräldrar och där familjer får frihet att själva forma sin vardag.

Vi kristdemokrater har länge kämpat för en familjepolitik värd namnet i Sverige men har nästan alltid fått kämpa i stark motvind. Det fick vi exempelvis göra förra gången vi satt i regeringen och drev igenom vårt förslag om att det ska finnas ett vårdnadsbidrag för de föräldrar som själva vill vara hemma med sina barn när de är små. Reformen infördes i elfte timman och med stort motstånd även från samtliga borgerliga partier. När socialdemokraterna kom till makten var det deras första åtgärd att riva upp vårdnadsbidraget. Det till och med firades med tårta på många av socialdemokraternas partikanslier. Men det var många familjer som blev besvikna, inte minst i Sjuhärad där omkring sjuttio procent hade nappat på förslaget, att kunna var hemma lite längre med sitt barn.

Därför är det nu mycket glädjande att åtminstone några moderater vill ansluta sig till vårt förslag och införa ett vårdnadsbidrag snarast. Regeringen har lovat att under mandatperioden införa vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng, jämställdhetsbonus samt att stärka det pedagogiska innehållet i förskolan. Allt detta är mycket bra, men slukar stora resurser och måste utredas. Vi kristdemokrater driver på för att införa vårdnadsbidraget redan till årsskiftet därför att det inte kostar statskassan något. Det är upp till varje kommun att införa vårdnadsbidrag. Varje kommun har skyldighet att inom vissa månader kunna erbjuda en plats inom barnomsorgen. Det diskuteras nu att kommunerna skall bli ersättningsskyldiga till föräldrar som inte får barnomsorg i tid. Många kommuner står idag inför detta utifrån att det föds många barn. Jag är övertygad om att kommunerna ser vårdnadsbidraget som en stor fördel att kunna leva upp till barnomsorgsgarantin genom att inom förskolan kunna frigöra platser som ger mindre barngrupper och givetvis ännu bättre kvalitet.

Vi kristdemokrater anser att fungerande familjer är oerhört viktiga och samhället måste därför stödja och inte styra familjer så att dessa kan skapa lösningar som fungerar för just deras situation. Vi anser därför att det ska finnas en bra förskola som kan drivas i många olika former såsom av kommunen, ideella organisationer eller kooperativ. Goda möjligheter för dagbarnvårdare att verka samt att de föräldrar som vill vara hemma med barnen de första åren ska få en ersättning och bli uppskattade för den värdefulla insats de gör. Att se sitt barn utvecklas är en fantastisk resa. Det är ju under småbarnsåren man har möjlighet att forma relationer skapa trygghet och ge värme som håller hela livet. Därför är det så viktigt att föräldrar får möjlighet att forma sin vardag som passar dem bäst. Det är inte bara en ekonomisk fråga utan det handlar om kvalitet. Trygga barn ger trygga individer.

Därför är jag glad att åtminstone några moderater ansluter sig till oss kristdemokrater i vårt krav på att detta ska bli verklighet redan från årsskiftet. För Sveriges alla familjer är det verkligen inte en dag för tidigt.