Politik och lite annat

fredag, november 30, 2007

Kristdemokraterna vill göra Sverige schystare

Publicerad på boras.nu

Kristdemokraterna vill skapa ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Ett schystare Sverige där alla människor behövs. När vi sitter med i regeringen har vi möjlighet att verkligen påverka politikens innehåll. Vi kan se tydliga kristdemokratiska avtryck på flera områden.

Vi kristdemokrater menar att alla människor är att betrakta som våra syskon. Är det schyst att strunta i att agera när vår bror eller syster far illa? Ofta kan vi genom att vara lite obekväma och ”lägga oss i” förhindra mycket lidande. Samhället måste på ett tydligt sätt visa att det inte är godtagbart med likgiltighet för en medmänniska som är i nöd. Därför vill vi kristdemokrater införa en civilkuragelag som innebär en lagstadgad skyldighet att hjälpa en nödställd. Naturligtvis måste var och en ta hänsyn till omständigheterna och de egna förutsättningarna men alla kan göra något. Möjligheten att införa en civilkuragelag ses nu över på justitiedepartementet efter påtryckningar från oss kristdemokrater.

För oss har människovärdet inget bäst-före-datum. Under socialdemokraternas senaste 12 år vid makten försvann många platser på äldreboenden. Nu införs ett investeringsstöd på en halv miljard kronor per år under mandatperioden för att fler som vill ska få bo på ett äldreboende. 1,35 miljarder kronor satsas årligen för att förbättra kvalitén inom äldreomsorgen. Det kommer också att införas en värdighetsgaranti införas, som ska tydliggöra vad våra äldre kan förvänta sig när de behöver vård och omsorg.

I andra änden av livet har vi våra barn. Vi menar att ingen vet bättre än föräldrarna vad deras barn behöver för att känna sig trygga. Vårdnadsbidraget – som vi kämpat länge för och som socialdemokraterna tog bort 1994 – återinförs därför från sommaren 2008. Reformen innebär att kommunerna får rätt att införa ett skattefritt bidrag på 3 000 kronor per månad till föräldrar med barn från 1 till 3 år. Samtidigt införs en jämställdhetsbonus för att öka de ekonomiska möjligheterna att fördela föräldraledigheten jämlikt.

Ett tredje område där vi nu visar vad en handlingskraftig kristdemokratisk politik innebär, är satsningarna inom psykiatrin. På grund av bristande resurser har många människor nekats psykiatrisk vård. I år satsar vi 500 miljoner kronor med fokus på barn och unga. 214 miljoner kronor ges till landstingen för att bland annat korta väntetiderna. Vi satsar också på bättre öppenvård, nationella kunskapscentra, vidareutbildning av vårdpersonal samt ekonomiskt stöd till brukar- och anhörigorganisationer.

Vi är övertygade om att ett samhälle där vi bättre tar hand om varandra – och då inte minst de som har lite större behov – blir ett bättre samhälle. Ett schystare Sverige, helt enkelt.

torsdag, november 08, 2007

Blogginlägg om Nato

Läs blogginlägget signerat Else-Marie om Nato på SverigeFinlands Armémuseums blogg.