Politik och lite annat

torsdag, december 17, 2009

Ökad transparens i vapenexporten

- Vi kristdemokrater står för en restriktiv försvarsmaterielexport. Vår förhoppning som kristdemokrater är att inrättandet av en ny exportmyndighet ska leda till en ökad öppenhet och transparens gällande processer, roller och ansvarsfördelning i verksamheten. Detta är en förutsättning för att få folkligt stöd och förtroende för försvarsmaterielexporten. Det säger Else-Marie Lindgren, ledamot i försvarsutskottet, med anledning av att regeringen idag har tagit beslut om att inrätta en ny exportstödsmyndighet.

- Givetvis är det också viktigt att de strikta svenska riktlinjerna på området bibehålls och att möjligheten till en god och effektiv svensk exportkontroll inte försvagas, säger Else-Marie Lindgren.

måndag, december 14, 2009

Det är hög tid att säga nej till Geely

Det är förvånande, frustrerande och beklämmande hur vissa politiker, fackliga företrädare, media och andra omfamnar kinesiska Geely som tänkbar köpare av Volvo Personvagnar. Blir affären av är det i realiteten den totalitära kinesiska staten som köper Volvo och får nycklarna till Volvos och därmed Fords teknologi och immateriella tillgångar, skriver en rad västsvenska kristdemokratiska riksdagsledamöter.

Läs hela artikeln i GP här.

fredag, december 04, 2009

Ge Hemvärnet ett eget anslag inom budgeten

- Den ambitionshöjning som nu sker, det nya krigsförbandsövningssystemet KFÖ som utvecklas och med delvis utökade uppgifter blir Hemvärnet en mycket god förmåga för den nationella beredskapen både militärt och civilt.
Det sade Else-Marie Lindgren, riksdagsledamot (KD) i försvarsutskottet i budgetdebatten den 2 december.


- I sammanhanget vill jag även poängtera Hemvärnets utveckling och de nationella skyddsstyrkornas betydelse. Försvarsmakten borde genom Hemvärnet få erfarenheter hur man rekryterar och även genom övning i KFÖ. En förutsättning för att Hemvärnet de nationella skyddsstyrkorna skall lyckas är att man har direktutbildning. Det borde övervägas att ge Hemvärnet ett eget anslag inom budgeten samt att det på sikt utvecklas efter dansk modell.

- Utskottet har många gånger understrukit den stora betydelsen som de frivilliga försvarsorganisationerna har. De bidrar på ett betydelsefullt sätt till den folkliga förankringen av försvaret samtidigt som de bedriver en kostnadseffektiv verksamhet. Vi kristdemokrater har alltid värnat insatser inom den ideella sektorn inom alla områden och är nu glada över att regeringen anser att organisationsstödet till frivilligorganisationerna ska vara kvar utan att vara bundet till ett särskilt anslag i statsbudgeten. Jag är också glad över att utskottet anser att myndigheternas möjligheter att använda organisationsstödet till frivilligorganisationerna bör omgärdas av restriktioner och att regeringen återkommer årligen med en redovisning i budgetpropositionen hur den fortsatta omfattningen och inriktningen utvecklas, sade Else-Marie Lindgren.