Politik och lite annat

tisdag, mars 31, 2009

Ekot idag

Medverkade i Ekot idag om försvarsavlyssning.

tisdag, mars 24, 2009

Kommunerna måste ges förutsättningar att klara lågkonjukturen

Debattartikel i Borås tidning idag tillsammans med Alliansföreträdare från Sjuhärad.

torsdag, mars 19, 2009

Ny färdriktning för försvaret

Pressmeddelande
Stockholm den 19 mars 2009

Ny färdriktning för försvaret

– Denna inriktningsproposition lägger grunden för en ny kurs för försvaret. Fokus är ett mer användbart, tillgängligt flexibelt samt uthålligt försvar. En modern försvarsmakt, som kan klara de säkerhetspolitiska utmaningarna, måste bestå av användbara förband både nationellt och internationellt.

Det säger Else-Marie Lindgren, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ledamot i försvarsutskottet, i samband med att inriktningspropositionen idag överlämnades från regeringen till försvarsutskottet.

– Sverige har inte bara en skyldighet att skydda oss själva, utan även att bidra till regional och global säkerhet. I inriktningspropositionen framgår tydlig formulering kring solidaritetsdeklarationen - vi måste både kunna ta emot och lämna militärt stöd. Kristdemokraterna är positiva till att civil-militär samverkan inför och under insatser internationellt stärks. Den nya färdriktningen öppnar upp för ett mer moderniserat försvar. Jag har tidigare påtalat problemet med att vi inte haft ett försvar som är redo för insatser här och nu.

– Den föreslagna utvecklingen mot ett mer användbart och tillgängligt försvar kan bara ske i den takt som ekonomin medger. Inga förband läggs ner under resterande mandatperiod. Under omställningsperioden kommer det att finnas ett behov av regelbundet återkommande kontroll-, uppföljnings- och utvärderingsstationer för att följa vidtagna reformeringar.

– För att kontinuerligt anpassa oss till den rådande hot- och risknivån i vårt närområde kommer de nationella skyddsstyrkor som utvecklas i Hemvärnet få ytterligare utbildning och materiel jämfört med dagens Hemvärn. Nationella skyddsstyrkor/hemvärnet utgör en viktig del av Sveriges försvar. Jag tycker det är bra med en satsning på Hemvärnet och nationella skyddstyrkor som ger försvaret folklig förankring och tillgång till civil kompetens.

– En del kvarstår dock att göra, innan alla pusselbitar finns på plats, inte minst beträffande den nya personalförsörjningen. En stor utmaning är att gå från pliktutbildning till frivillig rekrytering med obligatorisk internationell tjänstgöring, avslutar Else-Marie Lindgren.

Landsbygden - motor för tillväxt

Alliansregeringen har i dagarna presenterat en helt ny strategi för landsbygdens tillväxt.
Dokumentet är ett unikt samlat grepp för att stärka utvecklingskraften och skapa förutsättningar för tillväxt i alla delar av landet.

Läs hela debattartikeln i Borås tidning.