Politik och lite annat

torsdag, september 18, 2008

I Borås Tidning i veckan

Debattartikel om fastighetsskatten tillsammans med Jan Ericson (m) och Claes Västerteg

Uttalande på frågan om sjuhäradspolitikers viktigaste frågor.

måndag, september 15, 2008

Vad händer med besöksverksamheten i Borås?

Jag har idag ställt en fråga till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin om vad han avser göra för att hindra att den typ av besöksverksamhet som drivs av Svenska Kyrkan i Borås inte hindras. Detta för att det är oklart om hur reglerna i det tredje steget i jobb- och utvecklingsgarantin kommer att påverka verksamheten och särskilt de arbetslösa som idag deltar i den. Det säger Else-Marie Lindgren, kristdemokratisk riksdagsledamot.

- Omkring 500 besök görs varje vecka på äldreboenden och i hemmen. De äldre kan få hjälp med ärenden men för många handlar det mest om gemenskap. Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till den värdefulla verksamheten, fortsätter Else-Marie Lindgren.

-Regler i nya jobb- och utvecklingsgarantin gör att ingen får delta i ett projekt i mer än sex månader. Den här typen av besöksverksamhet kommer antagligen att kunna fortsätta men i vilken form och omfattning är oklart. Det finns en risk att enskilda människor hamnar i kläm när det nya införs. Denna oklarhet innebär att många nu är oroade för vad som kommer att ske. Besked har tidigare lämnats om att beredning av den tredje fasen pågår men det är nu angeläget med klara besked, avslutar Else-Marie Lindgren.

Läs frågan här.

Uppdaterad: Läs svaret här.

torsdag, september 04, 2008

I radion idag

På Radio Sjuhärad idag

"En genomsnittspensionär får motsvarande 68 kronor mer i månaden, efter den skattesänkning som regeringen föreslår.
Kristdemokraternas Elsemarie Lindgren från Borås skyller den låga summan på de andra partierna i alliansregeringen."


Lyssna här.

tisdag, september 02, 2008

Mer pengar över för pensionärerna

Pensionärernas situation kommer att förbättras i och med alliansregeringens besked om skattesänkningen som träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre ska inte behöva vrida och vända på varenda krona, eller oroa sig för att inte ha råd med julklappar till sina barnbarn! En höjning av grundavdraget för de sämst ställda pensionärerna innebär skattelättnader för både kvinnor och män. Kvinnor har samtidigt i större utsträckning än män låg pension till följd av att kvinnor oftare arbetat deltid eller förvärvsarbetat under färre år. Förslaget kommer därför att gynna kvinnor i större utsträckning än män.


Läs hela debattartikeln i Borås Tidning här.