Politik och lite annat

måndag, maj 03, 2010

Oförsvarbar nedskärning av förbanden

Oppositionens största besparingspost, som totalt är på 2 miljarder, är på förbandsverksamheten som ska skäras ner med hela 750 miljoner. I huvudsak säger de nej till regeringens förslag till ny personalförsörjning. Samtidigt gör de inte själva några satsningar, utan skär tvärtom ner än mer genom att vilja minska anslaget till förbandsverksamheten. Det säger Else-Marie Lindgren, riksdagsledamot (kd) i försvarsutskottet, med anledning av att oppositionen idag presenterat sitt budgetförslag.

- Jag ser ingen samband mellan de besparingar de väljer att göra i denna budget med vad de sagt tidigare. Förra våren la alla tre partierna varsin skuggbudget och där var det tydligt vad de ville, tillsammans blir de väldigt otydliga.

- De kan inte å ena sidan föreslå stora besparingar på Försvarsmaktens förbandsverksamhet och beredskap och å andra sidan föreslå ett kostnadsdrivande personalsystem med både värnpliktiga, anställda och kontraktsanställda soldater. Hur ser de fortsatta neddragningarna ut som oppositionen säger sig vilja göra? säger Else-Marie Lindgren.