Politik och lite annat

fredag, augusti 27, 2010

2011 är för tidigt att ta hem trupperna

De rödgrönas förslag är en dålig kompromiss. Det visar att det är Lars Ohly som styr de rödgrönas utrikespolitik. Att kalla detta en strategi är att ta i.

Det säger Else-Marie Lindgren, riksdagsledamot (KD) i försvarsutskottet, med anledning av oppositionens utspel.


- Vi i Alliansen är överens om att Sverige ska öka sitt deltagande i internationella insatser för fred och säkerhet. Likaså att det ska finnas en svensk trupp i Afghanistan så länge behovet finns kvar. Utvärderingar kommer att göras varje år. Oppositionens förslag är ett svek mot folket i Afghanistan. Säkerheten är en förutsättning för att de humanitära biståndsinsatserna ska kunna genomföras.

- Det övergripande svenska säkerhets- och försvarspolitiska målet ska vara att säkra Sveriges och invånarnas fred, frihet och säkerhet, samt att efter förmåga bidra till det internationella samarbetet för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Därför blir jag klart förvånad över den bedömning som oppositionen gör. Det rimmar illa med den svenska traditionen att ta ansvar.

- Ökat fokus på civilbistånd och civilledare presenterade Alliansen redan för flera månader sedan, men det är ju klassiskt att de rödgröna tar efter vår politik och kallar det sin egen. Att presentera detta som en nyhet är därför fel - det är inget nytt, säger Else-Marie Lindgren.